Lihastapainokartoitus

Mitä on lihastasapaino ja miksi se on tärkeä?

Ihmiskehon toiminnot ja liikkuminen tapahtuvat liikeketjuna, josta käytetään myös nimitystä kineettinen ketju. Tämä tarkoittaa käytännössä nivelten, lihasten ja sidekudosten muodostamaa ketjua, joka kulkee jalkaterästä ihmisen ylimpään niveleen eli leukaniveleen asti. Kaikki muutokset muun muassa kehon asentotottumuksissa, hermolihasjärjestelmässä, lihastasapainossa, lihasvoimissa, lihaskireyksissä sekä nivelten liikelaajuuksissa ja asennoissa missä tahansa kineettisen ketjun kohdassa vaikuttavat jokaiseen muuhun ketjun osaan. Yksi virheellinen asento- tai liikemalli voi aiheuttaa koko kehossa ongelmia.

 

Lihastasapainolla tarkoitetaan kehon lihasten keskinäisiä venyvyys- ja voimasuhteita kineettisessä ketjussa, mitkä vaikuttavat yksilön asento- ja liikemalleihin. Hyvä lihastasapaino saavutetaan luomalla riittävä lihasten venyvyys ja tasapainoinen lihasten voimasuhde koko kehossa koko kineettisen ketjun aikana. Hyvän lihastasapainon avulla voidaan pitää kehon asento molemmin puolin ryhdikkäänä, ylläpitää lihasten optimaalista lihasaktivaatiota, ylläpitää suuria nivelten liikelaajuuksia, tuottaa koordinoituja liikesarjoja sekä estää lihasten ylikuormittumista ja epätaloudellista toimintaa. Urheilijalla hyvä lihastasapaino mahdollistaa maksimaalisemman, taloudellisemman, vähemmän kuormittavamman ja oikeamman suoritustavan urheilusuorituksissa.

 

Liikkuvuuksien, koordinaation ja lihasvoiman merkitys 

Kehossa lihakset kulkevat useimmiten yhden tai useamman nivelen yli, ja jos nämä lihakset tai muut lihakset kineettisessä ketjussa ovat liian kireitä, vähentävät ne nivelten liikelaajuuksia aiheuttaen kehoon erilaisia toimintahäiriöitä ja epäedullisia liikemalleja. Aliliikkuvuus tietyssä nivelessä tai selkärangassa osassa lisää yliliikkuvuutta jossakin toisessa nivelessä tai selkärangan osassa. Tämä lisää myös toimintahäiriöiden syntyä, josta voi myöhemmin aiheutua erilaisia kiputiloja. Kireät lihakset vähentävät myös lihasten verenkiertoa, jolloin lihasten voimakestävyys ja elastisuus, kimmoisuus ja koordinaatio vähenevät, ja tällöin lihaksisto on herkempi rasitusvammojen syntymiseen. 

 

Mitä lihastasapainokartoitus tarkoittaa ja mitä se sisältää?

Lihastasapainokartoitus on tarkoitettu urheilijoille ja aktiiviliikkujille oman lihastasapainon selvittämiseksi. Kartoituksessa tarkastellaan urheilijan tai aktiiviliikkujan kehoa nivelten liikelaajuuksien, lihaskireyksien, lihasvoiman ja lihasten hallinnan suhteen. Kartoitukseen sisältyy ryhdin ja asentotottumusten arviointi, ylä- ja alavartalon nivelliikkuvuuksien ja lihaskartoitusten mittaus, selän liikkuvuuden mittaus, keskivartalon sekä lantion ja alaraajojen lihasten hallinnan linjauksen arviointi. Joukkueilla ja yksittäisillä urheilijoilla kartoitukseen kuuluu yhden lajikohtaisen harjoituksen seuraaminen sekä siitä annettava yhtenäinen kirjallinen ja suullinen palaute valmentajille valmennuksen kehittämiseksi. Kartoitukseen sisältyy myös kirjallisesti annettavat henkilökohtaiset palautteet urheilijoille ja joukkuekohtainen yhteenveto valmentajille. Urheilijoiden tai aktiiviliikujien kartoitukseen on mahdollista sisällyttää suullinen palaute. Joukkueet voivat valita haluavatko palautteen suullisena koko joukkueelle vai henkilökohtaisesti pelaajille annettuna.